شناسه : 31272
س, 06/22/1401 - 07:56
نویسنده : استان اردبیل
عکس
اردبیل
با حضور اعضای ستاد تخصصی بسیج اقشار؛

نشست وضعیت سنجی بسیج حقوق دانان اردبیل برگزار شد

نشست وضعیت سنجی بسیج حقوق دانان اردبیل با حضور اعضای ستاد تخصصی بسیج اقشار در اردبیل برگزار شذ.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان اردبیل ، نشست هم اندیشی سازمان بسیج حقوق دانان استان اردبیل با حضور اعضای ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه استان درخصوص بررسی عملکرد استانی و وضعیت سنجی بسیج حقوق دانان درمحل سازمان بسیج حقوق دانان اردبیل برگزار شد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید