شناسه : 29866
ش, 05/29/1401 - 10:47
نویسنده : استان اردبیل
عکس
یادداشت؛

عفاف و حجاب، تاثیرگذارترین مسئله جوامع بشری

عدم رعایت عفاف وحجاب، تحکیم بنیان خانواده را متزلزل و آسیب های اجتماعی و کجروی اجتماعی را بدنیال می آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان اردبیل ، رضا ندایی مسئول سازمان بسیج حقوق دانان استان اردبیل در یادداشت خود به مسئله امر به معروف و نهی از منکر شاره کرد و نوشت:یکی از مهمترین مسئله تاثیرگذار دررعایت حجاب و عفاف، نماز است که در ترويج  معنویات نقش آفرین است.
 امر به معروف و نهي از منكر اگردرجامعه به معنای واقعی اجرا و رعایت شود قطعا حجاب و عفاف  نیزخود بخود اجرا و عملی می شود.آموزه های دینی و اسلامی ما درقرآن و روایات وحتی ادیان نیز به مسئله عفاف وحجاب تاکیدکرده اند. درخصوص عفاف وحجاب مستندات اسلامی زیادی وجود دارد. دیگر بهانه ای برای توجیه کنندگان نگذاشته است.
عدم رعایت عفاف وحجاب توسط عده ای محدود ، تحکیم بنیان خانواده را متزلزل می کند. وآسیب های اجتماعی وکجروی اجتماعی را بدنیال می آورد دراین زمینه فضای مجازی و رسانه ها می توانند نقش بسیاربزرگی را ایفاء نمایند. دانشگاه ها، مدارس، ادارات، حوزه های هنری ویژه صدا و سیما دراین خصوص می توانند نقش بسیارمهمی را ایفاء کنند.
   
سبک زندگی اجتماعی ما براساس نظام اسلامی و دینی ترسیم شده و ریشه مذهبی دارد. مطمئنا سبک زندگی اسلامی، غیرت دینی وتعصب دینی دربسیاری ازجاها وجوددارد. وکرامت انسانی دربین بسیاری از خانواده ها رعایت می شود. همه ما وظیفه داریم درمورد اطرافیان واقوام وخویشان تاثیرگذارباشیم. و به مسئله امربه معروف و نهی ازمنکر که یک امر واجبی است ، عامل باشیم. امروزه نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌، تاثیرزیادی داشته و بنیان خانواده وذایقه جامعه را تغییرداده است.آسیب ها وچالش هایی را ایجاد نموده است. عوامل و متولیان فرهنگی وتربیتی ازجمله مدارس ودانشگاه ها و روحانیت می توانند سبک زندگی را براساس زندگی اسلامی به سوی الگوهای اسلامی سوق دهند.
 
ترویج و تبیین و روشنگری در سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌ سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد درخانواده‌ ها با معرفي راهبردها، شيوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهاي سبك زندگي اسلامی  با خواستگاه فرهنگ ايراني – اسلامي  موفقیت دراین امرمقدوراست.

 

انتهای پیام/ج

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید