دوماهنامه تخصصی عدالت نامه (شماره ششم)

ششمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه در شهریور ماه ۱۳۹۵ منتشر شد.

این مجله که به صاحب امتیازی سازمان بسیج حقوقدانان و مدیر مسئولی دکتر علی بهادری چاپ می شود در این شماره با انتشار گفتگوها و رصد اخبار حقوقی  در سطح داخلی و بین المللی به همراه بررسی موضوعات حقوقی و قضایی سعی کرده است تجمیعی از موضوعات متنوع و در عین حال دارای ارزش علمی و ابتکاری را منتشر نماید.

دو ماهنامه تخصصی عدالتنامه (شماره پنجم)

پنجمین شماره دو ماه نامه تخصصی، حقوق، قانون و قضا «عدالتنامه» ویژه خرداد و تیر ۹۵ به همت سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد.

این دوماه نامه تخصصی تلاش دارد به موضوعات و سوژه های روز جامعه از زاویه حقوقی بنگرد و به بررسی مسائل جامعه وکلا و قضات به طور تخصصی بپردازد.

مطالب این شماره در سرویس های حقوق خوان، حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق بین الملل، پروژه ویژه(نقد و بررسی حقوقی قرارداد های نفتی جدید موسوم به IOC، پروژه ویژه بررسی تطبیقی لایحه پیشنهادی دولت و سیاست های کلی برنامه ششم و حقوق اقتصادی منتشر شده است.

صفحات